BUDŻETOWE SPOTKANIE RADY SOŁECKIEJ

29 Wrz
8:13

Wieniec 28. 09. 2015 r.

P r o t o k ó ł

Ze spotkania Rady Sołeckiej wsi Wieniec.

W dniu 28. 09. 2015 r. o godz. 19.00 odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej. W spotkaniu udział wzięli

Janusz Stopa – Sołtys

Członkowie rady – Marek Trojański, Piotr Czubek, Wiesław Paruch, Szczepan Lech, Piotr Chmielek

Tematem spotkania było

 1. Podział środków przeznaczonych do dyspozycji wsi
 2. Zamówienie ławek do kościoła
 3. Zakończenie konkursu na nazwy ulic
 4. Wykorzystanie środków pozostałych na rok 2015

Pkt 1.

Naszej wsi zostały przyznane środki do wykorzystania na cele wiejskie w kwocie 20327 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie procentowego udziału naszej wsi w dochodach gminy z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Rada Sołecka dokonała następującego podziału:

 • Wykonanie chodników w centrum wsi –                7000 zł
 • Naprawa dróg –                                                                      5000 zł
 1. UL. Szkolna – położenie nakładki betonowej od skrzyżowania do placu zabaw
 2. UL. Poziomkowa – położenie korytek wzdłuż drogi na odcinku ok. 70 m. 
 3. ul. Zafolwarcze Boczna – położenie nakładki betonowej
 • Rozgraniczenie działki wiejskiej „na Brzegu” –                      1000 zł
 • Rozbudowa placu zabaw –                                                                     4327 zł
 • Środki do dyspozycji Rady Sołeckiej na zagospodarowanie

Terenów wiejskich                        –                                                                 2000 zł.

 • Poprawa oświetlenia na ul. Janowskiej –                                    1000 zł

Jest to jedynie projekt budżetu. Zostanie on poddany pod dyskusje na zebraniu wiejskim i może ulec zmianie.

Pkt 2.

W wyniku zbiórki oraz darowizn na cele kościelne, uzyskano na chwilę obecną kwotę 21010 zł.

W dniu 21. 09. 2015 r. w Kościele przy udziale księdza proboszcza oraz ewentualnych wykonawców ławek dokonano pomiarów oraz rozpisania ilości ławek i ich ustawienia. Następnie udano się do Kościoła w Krakowie Bronowicach gdzie dokonano oględzin istniejących tam ławek, według których mają być wykonane ławki do naszego kościoła.

Przypominam, że jak stwierdził ksiądz proboszcz, mają to być ławki drewniane, wykonane z drzewa dębowego na konstrukcji metalowej.

Na podstawie tych pomiarów, wykonawcy dokonali wstępnej wyceny kosztów wykonania tych ławek.

Według nich koszt materiału i wykonania ławek wyniesie ok. 26000 zł.

Jak łatwo obliczyć brakuje nam jeszcze ok. 5000 zł. Ale myślę że damy radę.

Na spotkaniu padła propozycja wykonania ławek całkowicie z drewna, jednak jak stwierdził proboszcz , koszt takich ławek byłby o wiele większy, a ponadto wizualnie zmniejszyłoby to wygląd wnętrza kościoła.  Jego zdaniem ławki na konstrukcji metalowej są o wiele bardziej funkcjonalne i odpowiadające wystrojowi kościoła.

Pkt. 3

Zakończył się konkurs na nazwy ulic i dróg w naszej wsi. Orientacyjny koszt wykonania tabliczek z nazwami wyniesie ok. 1000 zł ( nie liczone są tabliczki na drogi do pól).

Na stronie naszwieniec.pl podany jest wykaz ulic oraz plan naszej wsi.

Na zebraniu wiejskim poddamy pod głosowanie ten wykaz. Jeśli uczestnicy zebrania zaakceptują te nazwy, tabliczki z nazwami zostaną zamówione i zamontowane.

Pkt 4.

Do wykorzystania z tegorocznego budżetu naszej wsi zostało ok. 2000 zł przeznaczone na remont remizy oraz kwota 500 zł do dyspozycji rady Sołeckiej.

Rada sołecka postanowiła zakupić dwie ławki parkowe, które zostaną zamontowane w miejscach gdzie najwięcej mieszkańców czeka na autobus szkolny bądź „busa”.

Jedna ławka zostanie ustawiona na placu w centrum wsi, a druga obok Remizy OSP.

Mam nadzieje ze będą one dobrze służyć mieszkańcom.

Przypominam mieszkańcom, że zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 07 października 2015 r. o godz. 19. 30

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu. Każdy głos jest ważny!

Z poważaniem:

Janusz Stopa

Administratorzy strony nie odpowiadają za komentarze użytkowników serwisu.Prosimy pamiętać iż w internecie nie jesteśmy anonimowi, dlatego też komentujmy artykuły w sposób rozważny i nie naruszający praw drugiego człowieka.
« »