Podziękowania dla KZEK S.A. KRUSZYWO za pomoc finansową.

W związku z prowadzoną zbiórką pieniędzy na cele kościelne w dniu 25. 08. 2015 r. na ręce Pana Prezesa Jana Bystronia, złożyłem pismo do Zarządu Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa z prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Przypominam że firma ta jest właścicielem Żwirowni Nieznanowice – Wieniec.

Bardzo szybko, bo już w dniu 01. 09. 2015 r. Pan Prezes powiadomił mnie telefonicznie, iż Zarząd na posiedzeniu przyznał naszej wsi dotację na ten cel w wysokości czterech tysięcy zł.

W dniu dzisiejszym Pan Prezes Jan Bystroń przekazał mi przyznaną kwotę 4000 zł.

W związku z powyższym na ręce Pana Prezesa złożyłem pisemne podziękowania dla całego Zarządu, jednak chciałbym również i  tą drogą  serdecznie podziękować całemu Zarządowi KZEK, a zwłaszcza p. Prezesowi w imieniu własnym oraz w imieniu mieszkańców  za udzielone wsparcie.

Poniżej treść podziękowań złożonych na ręce Pana Prezesa.

 

Jan Bystroń

Prezes Zarządu

KZEK S.A

                                                          

Szanowny Panie

            W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców wsi Wieniec pragniemy złożyć Panu serdeczne podziękowania za udzielona pomoc przy budowie chodnika przy kościele parafialnym w Jaroszówce.

            Mieszkańcy naszej miejscowości podjęli się zadania, które przekracza możliwości naszej małej społeczności, jednak dzięki udzielonej przez Pana Prezesa oraz przez cały Zarząd Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. pomocy, wykonanie tego zadania staje się coraz bardziej realne i wykonalne.

            Jeszcze raz składając wyrazy wdzięczności za udzieloną pomoc pozostaję z uszanowaniem,

 

Janusz Stopa

 

Sołtys wsi Wieniec

 

 

Administratorzy strony nie odpowiadają za komentarze użytkowników serwisu.Prosimy pamiętać iż w internecie nie jesteśmy anonimowi, dlatego też komentujmy artykuły w sposób rozważny i nie naruszający praw drugiego człowieka.
« »